İSG Politikamız

• İşyerimizdeki ve çalıştığımız  paydaşlarımızın iş alanlarında her türlü faaliyet sırasında yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını engellemek amacıyla; riskleri belirler, değerlendirir ve etkilerini en aza indirmek için önlemler alırız.
• İş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetimini ve performansını sürekli izler ve iyileştiririz.
• Kuruluşumuzu ilgilendiren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve hizmet aldığımız kuruluşların şartlarına uyarız.
• İSG performansımızı artırmak için hedefler  belirler, uygular ve etkinliğini kontrol ederiz.
• Kurmuş olduğumuz İSG yönetim sistemini dokümante eder, yerine getirir ve sürekliliğini sağlarız.
• Tüm çalışanlarımıza, İSG sorumluluk bilincini artırmak  amacıyla duyurur, ilgili tarafların paylaşımına açık tutarız.